Nhà máy Cibes tại Gia Hưng

Nhà máy Cibes tại Gia Hưng

09/10/2019 /

Quang cảnh nhà máy Cibes Lift tại Gia Hưng, Chiết Giang từ trên cao.